• – 1 strona wyciągu lub odpisu – 11,00 zł
  • – 1 strona kopii lub wydruku – 0,40 zł
  • – Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 2,40 zł